Since 1998®      
04/06/2010 tarih 27601 sayılı
Yeni Organik Gübre Yönetmeliği

 
Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Biz kafanızı meşgul eden
soru işaretlerini kaldıralım,
siz ana işinize odaklanın...

 
  ANKARA
 
     
 

       Ankara Tarım Danışmanlık Olarak Firmamız: Siz değerli Tarım Sektörü Mensuplarına on altı (16) yıl gibi uzun bir süredir Teknik ve idarî Danışmanlık Hizmeti vermektedir. Şirketimiz bu hizmetleri verirken gerek deneyimlerimiz, gerek tecrübelerimiz ile resmi başvuru ve sorunlarınıza zamanında ve yerinde müdahale etmekte, çözümler sunmakta ve siz Değerli müşterilerimizin mağduriyetini gidermektedir.

       Şirketimizin çalışmalarındaki temel prensibi ve ilkesi; konulara yerinde ve zamanında müdahale edip, siz değerli müşterilerimizin en değerli varlığı olan zamandan tasarruf etmenizi sağlamaktır.

       Firmamız; Siz değerli müşterilerinden aldığı gerek özgüven ve destekle, gerekse kendi tecrübe ve üstün deneyimler ile başta Organik ve Kimyevî Gübre Tescilleri, Lisansları, Üretim İzinleri, İthalat ve İhracat İzinleri, Tohumculuk, Kontrol Belgeleri, TSE Muafiyet Belgesi müracaatları, Ziraî İlaç ve Beşeri ilaç Ruhsatları, Bitki Gelişim Düzenleyicileri, İştigal İzin Belgeleri ve Marka, Patent gibi konularda hizmet vermekte, Başvuru dosyalarını hazırlamakta, Evrakların takibini yapmakta ve kısa bir süre içerisinde sonuçlandırmaktadır.

       Firmanızla çalışmaktan onur duyacağımızı belirtir, Emirlerinizi bekler, Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 
     
     
 

       Our agricultural consultancy company, Ankara Tarım Danışmanlık gives technical and administrative consultancy service to agricultural sector companions for more then 10 years. Our company solves the customer's problems with it's experiences and skills on on time and appropriate interventions and creating solutions.

       Our basic principle is giving help to our customers on time and appropriately to save their important time, keep them focused on their own work.

       Our firm gives services primarily on Organic and Chemical Fertilizer Registry and License, Production Licences, Import and Export Licences, Seeding, Control Certificates, TSE Exemption Certificate applications, Agricultural Chemicals and Pharmaceutical Licences, Growth Regulator Licences, Trademark, Authorization and Patent with the help of self-confidence and support that we gain from our customers and our distinguished experiences.

       We will be honored to work with your company, we will be waiting for your orders. I wish you success on your studies.

 
     
  Faydalı Linkler  
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  
  Çevre ve Orman Bakanlığı  
  Sağlık Bakanlığı
  Tarımsal Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğü  
  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü  
  Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü  
  Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü  
  Devlet Meteoroliji Genel Müdürlüğü  
  Türk Patent Enstitüsü  
  Resmi Gazete  
  Vergi Numarası  
  TC Kimlik No  
 
 
web counter


Ankaratarimdanismanlik.com © Her Hakkı Saklıdır.